shawrus - jestem kobietą... (2024-02-24 16:51:56)
andrzejbur - W Dolomitach (2024-02-24 16:05:04)
Wołodytjowski - A słońce pewnie już nad Biskajami (2024-02-24 09:34:44)
wies - .... (2024-02-23 19:33:51)


Wyobra? sobie miejsce w kt?rym mo?esz wszystko dopasowa? do swoich potrzeb i oczekiwa?. Miejsce, w kt?rym zobaczysz tylko rzeczy, kt?re Ci? interesuj?. Bez zb?dnych tre?ci, bez zak??ce?. Sama esencja. Takim miejscem jest...

Moja galeria plfoto.com

Dzi?ki mojej galerii b?dziesz m?g? W JEDNYM MIEJSCU ogl?da? zdj?cia z okre?lonych przez Ciebie kategorii i wybranych przez Ciebie u?ytkownik?w. Co wi?cej, moja galeria pozwala r?wnie? na usuni?cie z pola widzenia niechcianych zdj??. "Dwa" klikni?cia i w zak?adce nie pojawi? si? ju? nigdy zdj?cia zdefiniowanych przez Ciebie u?ytkownik?w lub kategorii.

Korzystanie z zak?adki jest bardzo intuicyjne. Wygl?da i dzia?a dok?adnie tak samo jak galeria w Plfoto.com. R?ni si? tym, ?e to TY DECYDUJESZ CO W NIEJ ZOBACZYSZ.

Schemat dzia?ania Mojej galerii

Nie czekaj. Aktywuj ju? teraz ZUPE?NIE BEZP?ATNIE testowe konto Plus i sprawd? przez ca?e siedem dni bez ?adnych zobowi?za? jak dzia?a Moja galeria.

Zobacz jeszcze jakie inne korzy?ci ma konto Plus.

Aktywuj? bezp?atne siedmiodniowe konto testowe


Moja galeria dost?pna jest dla u?ytkownik?w Plfoto. Je?eli nie masz jeszcze konta, za?? je teraz za pomoc? prostego formularza.


Nowa wersja PLFOTO