Dzień flagi

Kategoria ta skupia się na uwiecznianiu flag narodowych w różnych kontekstach i sytuacjach. Fotografowie mogą dokumentować obchody Dnia Flagi, ceremonie państwowe, defilady, wydarzenia społeczne oraz codzienne życie, podkreślając obecność i znaczenie flagi w życiu społecznym i kulturalnym. Fotografie z tej kategorii mogą przedstawiać flagi wywieszone na budynkach, w publicznych miejscach, na ulicach oraz w różnych sytuacjach symbolicznych. Celem jest ukazanie różnorodności interpretacji i znaczeń, jakie wiążą się z flagą narodową, a także oddanie szacunku i uczczenie wartości, jakie symbolizuje.


najnowsze zdjęcia / Dzień flagi