Margot B - ciche rozmowy (2018-11-15 00:14:02)
Granny Potter - listopad... (2018-11-14 23:36:53)
przypadkowy przechodzień - Janek (2018-11-14 22:46:36)
baha7 - jesień w Parku Oliwskim (2018-11-14 22:39:49)
 
Nie ma zdjęcia o tym numerze.