FitzRoy -  (2017-03-27 18:41:53)
polmaj -  (2017-03-27 18:40:23)
scots - one dollar (2017-03-27 18:07:29)
amu -  (2017-03-27 17:38:13)

Użytkownik o tym loginie nie istnieje lub jego konto zostało usunięte.