papajedi - * (2019-01-20 12:16:09)
krystian129 -  (2019-01-20 10:50:05)
ADestroyer - High Noon (Part I) (2019-01-20 10:50:02)
MarcinN - (O) (2019-01-20 10:43:54)

Użytkownik o tym loginie nie istnieje lub jego konto zostało usunięte.