scots - one dollar (2017-03-27 18:07:29)
amu -  (2017-03-27 17:38:13)
Arkadiuszsz -  (2017-03-27 17:32:31)
dudisan - oczko ożyło (2017-03-27 17:32:17)

Użytkownik o tym loginie nie istnieje lub jego konto zostało usunięte.